Vítejte na stránkách výukových her!


seznam a popis aplikacíprvouka, vlastivěda

prvouka pro 3. ročník ZŠ


Testovací hra s jednoduchými otázkami a s výběrem odpovědi
volbou ANO, je to pravda / NE, není to pravda.

Témata:

Místo, kde žijeme
Země, kde žijeme
Lidé a čas
Věci kolem nás
Neživá příroda
Živá příroda
Člověk


vlastivěda pro 4. ročník ZŠ zeměpisná část


Testovací hry s ukládáním získaných bodů.

Témata:

Města
Pohoří
Nejvyšší hory
Řeky
Řeka a její části
Chráněné krajinné oblasti
Orientace na mapě

Varianta A:
Získané body se postupně ukládají a celkový
výsledek se potom zapíše do tabulky s pořadím.

Varianta B
Získané body se zapisují do příslušné tabulky s pořadím v po každém ukončeném tématu.


vlastivěda pro 4. ročník ZŠ dějepisná část


Ve třech úrovních se opakuje 53-54 otázek ze starších českých
dějin, ke kterým existuje jedna správná odpověď A nebo B (C,D)
formou doplnění věty.
V bludišti musíme zvolit políčko se správným písmenem odpovědi
a tak postupovat až k tajnému východu.


vlastivěda pro 5. ročník ZŠ zeměpisná část


Testovací hry s ukládáním získaných bodů.

Témata:

Ostrovy a poloostrovy Evropy
Pohoří a nížiny
Vodstvo (řeky, moře, oceány)
Města našich sousedů
Hlavní města evropských států


vlastivěda pro 5. ročník ZŠ dějepisná část


V osmi úrovních se opakuje 20-30 z 52 základních otázek z českých dějin
(18. - 20. století), ke kterým existuje jedna správná odpověď A nebo B (C,D)
formou doplnění věty.
Úrovně je možno průběžně ukládat.