Vítejte na stránkách výukových her!


seznam a popis aplikacíanglický jazyk

Angličtina pro 3. a 4. ročník ZŠ


Témata:

1 Pozdravy, seznámení
2 Číslovky 1-12
3 Barvy
4 Číslovky 11-20,30...100
5 Ve třídě
6 Abeceda
7 Pokyny, příkazy
8 Přivlastňovací zájmena
9 Sloveso "be" (býti) přítomný čas, otázka, zápor
10 Sloveso "have (got)" (míti, vlastnit) přítomný čas, otázka, zápor
11 Jaké je to, kde je to
12 Množné číslo podstatných jmen (pravidelné tvoření)
13 Odkud je, jak se jmenuje
14 Věk a čas
15 Oblékání
16 Hlava a tělo
17 Rodina a domov
18 Člen určitý a neurčitý, vazba there is / are
19 Dny v týdnu
20 Jídlo
21 Kolik je hodin
22 Sloveso "can" (umět, moci)


Angličtina - mluvená pexesa


Tato aplikace je vhodná pro začátečníky.

Mluvená pexesa - po klepnutí na kartu s otazníkem slyšíme anglický výraz,
ostatní karty obsahují psaný výraz český.
Dokončená pexesa lze ukládat, body se sčítají.

Témata:

Pexeso 1- 3: Barvy, čísla, pozdravy
Pexeso 4: Čísla 11 - 20
Pexeso 5: Dny v týdnu
Pexeso 6: Hodiny
Pexeso 7: Oblečení
Pexeso 8 - 9: Pokyny, příkazy
Pexeso 10 - 11: Hlava a tělo
Pexeso 12: Rodina
Pexeso 13: Protiklady
Pexeso 14 - 15: Otázky