Vítejte na stránkách výukových her!


seznam a popis aplikacíMATEMATIKA

Matematika pro 1. ročník ZŠ


Početní výkony v rozsahu 0 → 5,10,20:

Sčítání a odčítání do 5, 10 a 20 (bez přechodu desítky)
Slovní úlohy do 10 a 20
Porovnávání čísel (do 20)
Poznávání čísel (do 20)
Hra Bludiště
Geometrie (orientace v prostoru, geometrické útvary), určování času (celé hodiny)


Matematika pro 2. ročník ZŠ


Početní výkony v rozsahu 0 → 100:

Sčítání, odčítání + hra
Porovnávání čísel + hra
Násobení, dělení (2,3,4,5,10) + hra
Zápis a zaokrouhlování čísel
Slovní úlohy
Určování času
Číselná osa
Geometrie


Matematika pro 3. ročník ZŠ


Početní výkony v rozsahu 0 → 1 000:

Násobení a dělení (beze zbytku) + hra
Sčítání, odčítání (zpaměti) + hra
Porovnávání čísel + hra
Písemné sčítání a odčítání
Dělení se zbytkem
Zaokrouhlování, zápis čísel
Slovní úlohy
Geometrie
Násobení - hra (5 úrovní)


Matematika pro 4. ročník ZŠ


Početní výkony v rozsahu 0 → 1 000 000:

Násobení a dělení jednociferným číslem zpaměti + hra
Sčítání a odčítání zpaměti
Porovnávání čísel
Násobení, dělení 10, 100 a jejich násobky
Písemné sčítání a odčítání
Písemné dělení jednociferným dělitelem
Zaokrouhlování a zápis čísel
Slovní úlohy
Zlomky
Číselná osa
Písemné násobení jednociferným činitelem
Písemné násobení dvouciferným činitelem
Geometrie


Matematika pro 5. ročník ZŠ


Početní výkony v rozsahu 0 → 1 000 000 000
Zlomky a desetinná čísla (max. 2 des. místa):

Násobení a dělení zpaměti
Sčítání a odčítání zpaměti
Porovnávání čísel
Zaokrouhlování a zápis čísel
Písemné sčítání a odčítání
Písemné násobení dvousiferným činitelem
Římské číslice (hra o 6 úrovních obtížnosti)
Desetinná čísla:
- Sčítání a odčítání
- Násobení a dělení 10,100
- Porovnávání
Slovní úlohy
Zlomky - slovní úlohy (vyber správnou odpověď)
Zlomky - pexeso
Geometrie (obvod a obsah rovinných útvarů)