Vítejte na stránkách výukových her!


seznam a popis aplikacíČESKÝ JAZYK

Čj - diktáty pro 2. ročník ZŠ


Věta je nejprve přečtena - je možné si ji kdykoli nechat přečíst znovu.
Věta se pak rozvine k chybějícímu písmenu, které se doplňuje pomocí tlačítek.
Správná odpověď i chyba je signalizována příslušným zvukem, věta se doplňuje
automaticky vždy správně.

Získané body v každém diktátě lze uložit do tabulky s pořadím.

Témata:

Tvrdé a měkké souhlásky.
Psaní ú - ů.
Párové souhlásky (spodoba znělosti).


Čj - diktáty pro 3. ročník ZŠ


Téma:

Vyjmenovaná slova.


Čj - diktáty pro 4. ročník ZŠ


Témata:

Koncovky podstatných jmen rodu mužského, ženského a středního:
Vždy 2 diktáty na známky, obsahují též vyjmenovaná slova pro zopakování.
Závěrečný diktát na body - všechny rody.


Čj - diktáty pro 5. ročník ZŠ


Témata:

Shoda přísudku s podmětem
Předložky a předpony -s-, -z-, skupiny hlásek vyslovované -bje-, -pje-, -vje-.
Koncovky přídavných jmen tvrdých a měkkých.


Určování slovních druhů


Ve hře o 6 úrovních určujeme 10 druhů slov v zobrazené větě.

Postup do další úrovně:

1. správně 40
2. správně 45
3. správně 48
4. správně 50
5. správně 52
6. vítězství 55

Hra končí při vyčerpání časového limitu
6 minut, limit se nemění, nebo při dosažení tohoto počtu chyb:

1. úroveň - 20 chyb
2. úroveň - 16 chyb
3. úroveň - 12 chyb
4. úroveň - 8 chyb
5. úroveň - 5 chyb
6. úroveň - 3 chyby

Závěrečná 6. úroveň má kromě základního limitu 6 minut též celkový časový limit,
který je zároveň počtem dosažených bodů k zápisu do tabulky s pořadím.
K tomuto limitu se připočte 5 bodů za každou správnou odpověď a odečtou se 3 body
za každou chybu.

Varianta A:
5 úrovní je samostatně přístupných, do poslední je nutné se probojovat.

Varianta B:
Začíná se 1. úrovní, získané body zůstávají při postupu do vyšší úrovně.
Každou dokončenou úroveň je možné uložit.


Čj - koncovky podstatných jmen


Pravopis koncovek podstatných jmen:

1. varianta: Hra pro dva - boj o vítězství.

2. varianta:

Hra pro jednoho na body s uložením do tabulky s pořadím.

V každé variantě:

Samostatně rod mužský, ženský a střední - celé věty.
Všechny rody - slovní spojení (části vět).


Čj - vyjmenovaná slova (HRA)


Tuto hru je možno hrát proti tabletu nebo jinému hráči.
Závodí spolu dvě auta, jejichž pohyb závisí na rychlosti a správnosti
doplnění chybějícího písmene i-í-y-ý ve slově v dané větě.