Vítejte na stránkách výukových her!

aplikace vhpsoft optimalizovány
pro tablety s androidem verze
4.1 a vyšší

Každá aplikace v tomto marketu obsahuje popis
a snímky obrazovek.

Český jazyk

 • První měsíce
  ve škole...
 • Již něco přečteme...
 • Tvrdé a měkké souhlásky, psaní u,ú,ů, spodoba, druhy vět, druhy slov, abeceda...
 • Vyjmenovaná slova, podstatná jména, slovní druhy,slovesa, věta...
 • Koncovky podstatných jmen, slovní druhy, slovesa, věta...
 • Druhy zájmen, druhy číslovek, předložky
  a předpony s,z,...,
  shoda přísudku
  s podmětem, koncovky přídavných jmen...
 • Věta je nejprve přečtena - je možné si ji kdykoli nechat přečíst znovu...
 • ... Věta se pak rozvine k chybějícímu písmenu, které se doplňuje pomocí tlačítek...
 • ...Správná odpověď i chyba je signalizována příslušným zvukem, ...
 • ... věta se doplňuje automaticky vždy správně.

...

 • Procvičování všech slovních
  druhů.
  Doporučeno
  od 5. ročníku.
 • Koncovky podstatných
  jmen - hra
 • Vesmírná čeština
  - vyjmenovaná slova
 • Nové:

 • Český jazyk - soubor her
  pro 2.- 4. ročník
  Přidáno 18.11.2018

Matematika

 • Sčítání
  a odčítání
  do 5, 10 a 20,
  slovní úlohy, porovnávání čísel, geometrie, určování času...
 • Sčítání, odčítání, porovnávání čísel, násobení, dělení, slovní úlohy, číselná osa, zápis
  a zaokrouhlování čísel, geometrie...
 • Násobení, dělení (beze zbytku), sčítání, odčítání (zpaměti, písemně), porovnávání, zaokrouhlování, zápis čísel, dělení
  se zbytkem, slovní úlohy, geometrie...
 • Násobení, dělení jednociferným číslem, sčítání, odčítání (zpaměti), porovnávání čísel, násobení, dělení 10, 100, písemné dělení jednociferným dělitelem, zaokrouhlování, zápis čísel, slovní úlohy, zlomky, písemné násobení jednociferným
  a dvouciferným činitelem, geometrie...
 • Násobení, dělení, sčítání, odčítání (zpaměti), porovnávání, zaokrouhlování, zápis čísel, písemné sčítání, odčítání, písemné násobení dvouciferným činitelem, římské číslice, desetinná čísla, zlomky (slovní úlohy, pexeso), geometrie (obvod a obsah rovinných útvarů)...

ostatní

 • 22 témat, více
  v popisu na GP
 • Mluvená pexesa.
  Po klepnutí
  na kartu
  s otazníkem slyšíme anglický výraz, ostatní
  karty obsahují psaný výraz český.
 • Testovací hra
  s jednoduchými otázkami
  a s výběrem odpovědi volbou ANO, je to pravda / NE, není to pravda.
 • Česká republika: Města, pohoří, nejvyšší hory, řeky, řeka a její části, chráněné krajinné oblasti, orientace na mapě...
 • Bludiště:
  Ve třech úrovních se opakují otázky,
  ke kterým existuje jedna správná odpověď A nebo B (C,D) formou doplnění věty.
 • Evropa: Ostrovy, poloostrovy, pohoří, nížiny, vodstvo (řeky, moře, oceány), města našich sousedů, hlavní města evropských států...
 • V osmi úrovních hry se opakuje 20-30 z 52 základních otázek,
  ke kterým existuje jedna správná odpověď A nebo B (C,D) formou doplnění věty.